سمعک های ریسوند

آموزش تعویض باتری در سمعک

آموزش تعویض باتری در سمعک

اصولا در تمامی سمعک ها منبع تغذیه باتری می باشد. بسیاری از سمعک ها وجود دارند که بر حسب اندازه و نوع از باتری های گوناگونی استفاده می کنند.  باتری ها در ۴ اندازه ۱۰،۳۱۲، ۶۷۵، ۱۳ و  می باشند. این باتری ها بعد از یک زمان خاصی تخلیه شده و باید دوباره تعویض شوند.

یک باتری دارای دو سطح صاف با علامت (+) و  برجسته با علامت (-) است. هنگام تعویض باتری باید سطح با علامت مثبت آن به سمت بالا باشد. دقت کنید هنگام تعویض باتری، جابه جا گذاشتن آن و فشار  زیاد به باتری ممکن است باعث آسیب به باتری یا سمعک شود.

به دلیل حساس بودن دستگاه سمعک هنگام استفاده از آن و حتی زمانی که نمی خواهید از آن استفاده نمایید باید خیلی مراقب  باشید. هرگونه فشار ، ضربه  و عوامل دیگر باعث صدمه دیدن سمعک و باتری آن می شود.